اولین نرم افزار جوینت گذاری بر روی فایل های PDF در جهان

پس از بررسی و تحقیق در مورد نرم افزار های جوینت گذاری در ایران و با توجه که از این نرم افزار فقط چند نمونه وجود داشت که همگی با خروجی های Pdms کار می کردند بر آن شدیم این نرم افزار ها را در ایران شبیه سازی کنیم. بعد از بررسی های ثانویه متوجه شدیم به دلیل تغییر در شماتیک آیزو ها این امر در ایران مورد قبول کارفرمایان محترم نمی باشد. در این راستا با توجه به سهولت ورود اطلاعات در سیستم ،ما این نرم افزار را با کمی تغییرات و با تهیه هوش مصنوعی منحصر به فرد سیستمی طراحی و راه اندازی کردیم تا به راحتی بتوان با این نرم افزار بر روی فایل های PDF این عملیات را انجام داد واز مزایای آن بهره برد،که این سیستم برای اولین باردر دنیا در  سال ۱۳۹۳ راه اندازی شد.