همکاری با ما

در حال حاضر شرکت کارا صنعت تیوان هونام جهت افزایش بهره وری امور اداری و مدیریت ، دفتر تهران را کامل تراز قبل ساخته تا هرچه بیشتر به خدمت رسانی به دفاتر مرکزی شرکت های بزرگ کمک کند.

در صورت در خواست همکاری با ما لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم در خواست همکاری با شرکت

نام :

 

نام خانوادگی:

 

میزان تحصیلات :

 

متولد :

 

شماره تماس :

 

میزان تحصیلات :

 

رشته تحصیلی :

 

پست الکترونیک :

 

سابقه کار :

 

نرم افزار:

 

 پس از تکمیل، اطلاعات را در قالب PDF به آدرس  Support@Karalink.com ارسال نمایید.