راه های ارتباطی با ما

تیم نرم افزاری کارا متشکل از تعدادی برنامه نویس در زمینه پروژه های نفت و گاز بوده که از سال 1385 به صورت جدا گانه شروع به کار کرده اند و از سال 1393 این تیم منسجم شده و در قالب شرکت کارا صنعت تیوان هونام   به کار خود ادامه داده و جهت انجام امور بازرگانی و اداری خود دفتر تهران را راه اندازی نمود.شما جهت ارتباط با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

دفتر تهران

 09030502800

تلفن

Kara@karalink.com

پست الکترونیک

 

 امور قراردادها

 09139027406 

تلفن

Contract@karalink.com

پست الکترونیک

 

پشتیبانی فنی ،مهندسی نرم افزار

 09388439497 

تلفن

Support@karalink.com

پست الکترونیک

 

پشتیبانی تخصصی کنترل کیفیت

k.Zarrasvand@karalink.com

پست الکترونیک

 

پشتیبانی تخصصی فنی و مهندسی

a.Rahmani@karalink.com

پست الکترونیک