1. نرم افزار مهندسی کارا

  KaraLogo 720.jpg
 2. پردازش و بررسی فایل های PDMS

  PDMS.jpg
 3. سیستمی یکپارچه

  Chart.png
 4. میدریت دسترسی کاربران

  Permision Image.png
 5. داشبورد های مدیریتی

  Dashboard.png
 6. رعایت اولویت های کاری

  Sequence.png
 7. هدف گذاری در سیستم

  Targets.png
 8. اولین نرم افزار جوینت گذاری پی دی اف(PDF)

  Jointing APP.png
KaraLogo 720.jpg

خروجی اطلاعات

توانایی استخراج اطلاعات متریال و خط از روی فایلهای مخطلف به صورت کاملا خودکار